Århusiansk mester i cykelcross

Århusianske Joakim Parbo blev i eftermiddag Jydsk/Fynsk mester i cykelcross.