Århusiansk dekan advarer

Uddannelse af flere nye læger risikerer at lægge endnu mere pres på de alt for få speciallæger, advarer Århus-dekan.

Københavns Universitets tilbud om at optage 100 flere studerende om året på lægestudiet møder ikke begejstring på Aarhus Universitet.

Dekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i København Ulla Wewer vil udvide det årlige optag af lægestuderende med 100 til 600 for at modvirke fremtidig lægemangel.

- Men det er ingen god idé. Den nuværende produktion af nye læger vil dække behovet, siger dekan Søren Mogensen fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet.

Han påpeger, at uddannelse af nye læger vil sætte yderligere pres på både kvaliteten af behandlingen på sygehusene og på de i forvejen alt for få speciallæger. Speciallægerne skal bruge tid på at uddanne yngre kolleger.

Skal der alligevel uddannes flere læger, er det ifølge Søren Mogensen aftalt, at nye pladser skal fordeles mellem lægefakulteterne i Århus, Odense og København.