Århusianere skal ikke til valg

Kun ni ud af 51 sogne i Århus Kommune afholder valg til menighedsrådet.

De færreste århusianere får mulighed for at gøre deres indflydelse gældende, når der 9. november er valg til de østjyske menighedsråd.

I 42 af kommunens 51 sogne er der ikke flere kandidater, end der er stole i menighedsrådet, og derfor er kandidaterne garanteret en plads i rådet.

Kun i ni sogne er der kamp om pladserne, og derfor er det kun i sogne som Skød- strup, Åbyhøj og Tranbjerg, at der bliver afholdt valg.