Århus-sygehuse får nyt navn

Århus Sygehus er i fremtiden det fælles navn for Kommunehospitalet og Amtssygehuset.

Fusionen mellem de to store sygehuse Århus Kommunehospital og Århus Amtssygehus blev onsdag markeret ved offentliggørelsen af det nye fælles navn - Århus Sygehus.

De to sygehuse er sammenlagt fra 1. januar med fælles ledelse og fælles budget som et led i den store spareplan, som amtsrådet vedtog for godt et år siden.

Det nye Århus Sygehus har 46 afdelinger, 5000 ansatte og et samlet budget på 2,5 milliarder kroner.