Århus skal være sundere

Tre århusianske rådmænd beder borgerne om gode ideer til at udvikle byens omgivelser, så de indbyder mere til motion.

De tre rådmænd Peter Thyssen, Dorte Laustsen og Jacob Bundgaard Johansen vil give ni millioner kroner til idrætsforeninger, fællesråd og andre borgergrupper, der skaber en sundere by med inspirerende og kreative omgivelser, som aktiverer og fremmer sundheden.

- Vi vil skabe en by, der er god at leve og bevæge sig i. Med dette initiativ aktiverer vi borgerne til at tage ansvar for byen udvikling, samtidig med at jeg forventer, at vi vil modtage kreative og spændende input, siger rådmand for Kultur og Borgerservice Jacob Bundsgaard Johansen.

Målet er, at det skal være let, attraktivt og spændende at bevæge sig gående, løbende, cyklende, skatende eller på anden aktiv vis i byen. Rådmændene mener, at det skal være dem, der kender lokalområdet bedst - borgerne. Der skal pege på, hvordan målet bedst kan nås.

- Den teknologiske udvikling har på mange måder givet os et lettere og behageligere liv. Desværre betyder det samtidig, at flere og flere får et mere stillesiddende liv, og den udvikling vil vi gerne være med til at vende i kommunen, siger rådmand for Teknik og Miljø, Peter Thyssen.

De tre magistratsafdelingeafsætter hver tre millioner kroner i 2010/2011 til at fremme sundhedsfaciliteter i det offentlige byrum. Formålet er at få borgernes ideer, kræfter og kreativitet i spil i arbejdet med at skabe flere og bedre muligheder for at være aktiv og fremme sundheden i Århus Kommune.

- Når vi taler om sundhed, og når vi løfter pegefingrene med råd og vejledning, er det sjældent, at det har en særlig motiverende effekt på borgerne. Dette initiativ skulle gerne være med til at lege sundheden ind, siger rådmand for Sundhed og Omsorg Dorte Laustsen.

En bedømmelseskomité nedsat af de tre magistratsafdelinger, indstiller hvilke projekter der skal der skal støttes.