Århus nedlægger bogbusserne

Århus Kommune nedlægger sine bogbusser og forkorter åbningstiderne på bibliotekerne.

Brugerne af bibliotekerne i Århus kan fra 1. april se frem til en dårligere service, når de skal låne bøger, cd'er eller videofilm.

Århus Kommune har besluttet at nedlægge de to bogbusser, der hidtil har betjent borgerne i de områder, der ikke har sit eget bibliotek. Det betyder, at beboerne i blandt andet Malling, Lisbjerg, Elev, Mejlby og Spørring i fremtiden skal en tur udenfor bygrænsen, hvis de vil låne bøger.

Ud over nedlæggelsen af de to bogbusser, har kommunen også besluttet at lukke et lokalt bibliotek i Skejby, og derudover er der udsigt til kortere åbningstider på kommunens øvrige 19 biblioteker.