Århus for lille til store møder

Verdens mindste storby er ikke stor nok til de helt store landsmøder. Det koster millioner af kroner.

Århus ser gerne sig selv som en storby af international karat. Men når det gælder de virkelig store og vigtige kongresser, så er landets næststørste by ikke stor nok.

I disse dage holder Kommunernes Landsforening delegeretmøde for 2200 mennesker - men der er ikke plads nok i den store sal i Scandinavian Congress Center.

Derfor skal Århus ikke forvente at få et lignende arrangement en anden gang.

- Vi har været nødt til at lave helt om på den måde, som folk sidder på. I år kommer folk til at sidde på tilskuerrækker uden borde, og vi har været nødt til at tage foyeren i brug, fortæller Lisbet Hansen, der er fuldmægtig i Kommunernes Landsforening - og sekretariatsleder ved delegeretmødet.