Århus Kommune retter regler om underretning

Århus Kommunes regler for lærere og pædagogers underretningspligt til de sociale myndigheder skal nu laves om.

Reglerne for hvornår en ansat i Århus Kommune skal underette de socilale myndigehder om børns mistrivsel er ikke gode nok. Nu skal de interne regler udsættes for en gennemgribende revidering.
Det sker efter at TV2østjylland har dokumenteret, at man på Hårup Skole i ni måneder vidste, at en dreng blev udsat for vold i hjemmet, uden at man gik til de socilae myndigheder, som loven ellers foreskriver. Nu har Velfærdsministeriet bedt Århus Kommune om at revidere og præcicere reglerne overfor de ansatte i kommunen. Indtil det er sket har de ansatte fået besked om at være ekstra opmærksomme på underretningspligten. Revideringen af reglerne forventes færdig i november, derefter skal de kontrolleres endnu engang af Kommunernes Landsforening.