Århus Kommune giver frit lejde til nybyggere

Parcelshusgrunde får lov at stå ubebyggede, selv om byggepligt-fristen på to år er overskredet. Finanskrisen får skylden.

Hvis man køber en parcelhusgrund i Århus Kommune, følger der en byggepligt med. Det vil sige, at ejeren af grunden senest to år efter, at skødet er skrevet under, skal have sat gang i byggeriet.

Gør ejeren ikke det, skal grunden skødes ifølge salgsmaterialet sælges tilbage til kommunen.

På grund af de økonomiske krise er der imidlertid en række familier, der ikke har fået sat gang i byggeriet af deres nye hus, selv om fristen på to år er overskredet. Alligevel skrider kommunen ikke ind og kræver, at handlen går tilbage.

- Som det er nu, vælger vi at give fristforlængelse til de grundejere, der søger om det. Vi har ret til at kræve grundene skødet tilbage til markedspris. Men vi vurderer, at det ikke vil have en effekt på byggeriet i de pågældende områder, siger kontorchef i Århus Kommunes juridiske afdeling Torben Simonsen til Århus Stiftstidende.