Århus-imam: Stop volden

Imamen i moskeen på Grimhøjvej opfordrede i dagens fredagsbøn herboende muslimer til besindighed.

Den muslimske menighed i moskeen på Grimhøjvej i Brabrand tager afstand fra, at Muhammed-tegningerne igen er blevet offentliggjort i medierne, men imam Abu Khaled manede til
besindighed ved fredagsbønnen.

- Jeg har i fredagsbønnen advaret børn, unge og deres fædre mod at lave uroligheder, som vi har set de seneste dage. Jeg har flere gange holdt møde med politiet, som vi har et godt
samarbejde med, og vi får at vide af politiet, at det er unge, som gerne vil have opmærksomhed, der står bag, sagde Abu Khaled efter bønnen.

På spørgsmålet om, hvordan han har det med, at moskeen på Grimhøjvej forbindes med fundamental islamisme, og om han kender de to fængslede tunesere, svarede han upræcist.

- Moskeen er åben for alle, og der kommer jævnligt nye i menigheden. Alle er velkomne, også danskere. Jeg kan ikke vide, hvad der foregår i folks hoveder, men en del kommer til mig for
at snakke personlige problemer, og dem kan jeg ikke udtale mig om, sagde Abu Khaled.