Århus i top med efterværn

Århus Kommune er blandt de bedste til at tilbyde anbragte unge efterværn, når de overlades til sig selv.

Modsat mange andre danske kommuner overholder Århus reglerne for, at anbragte unge skal have mulighed for et såkaldt efterværn, når de efter anbringelsen skal klare sig selv.

For anbragte unge er det ofte en stor omvæltning at skulle stå på egne ben, efter at de i en årrække har været anbragt i familiepleje eller været på et socialpædagogisk opholdssted.

Derfor besluttede Folketinget for tre år siden, at kommunerne skulle følge de unge og tilbyde dem hjælp, når de blev udskrevet. Det har imidlertid vist sig, at mange kommuner ikke overholder kravene om efterværn.

Store kommuner som København, Odense og Frederiksberg bruger slet ikke ordningen, mens Århus og Aalborg flittigt bruger efterværn, når de unge skal skabe deres egen tilværelse.

I begyndelsen af året var kun 223 unge omfattet af ordningen, og af dem kom knap halvdelen ifølge fagbladet Socialpædagogen fra Århus eller Aalborg.