Århus hjælper folk med ADHD

Århus Kommune er udvalgt som Emaf tre kommuner, der skal bidrage til øget viden om sygdommen ADHD.

Århus Kommune får en million kroner af staten til at forbedre indsatsen overfor borgere med ADHD. Sammen med to andre kommuner er Århus forsøgskanin.

- Antallet af borgere med diagnosen ADHD er vokset eksplosivt i de senere år, men kommunerne mangler ofte viden om ADHD. Den mangel skal projektet gerne være med til at afhjælpe, siger socialrådmand Hans Halvorsen (S).

Antallet af borgere i Danmark i behandling med ADHD-medicin er ifølge Lægemiddelstyreisen på ti år blevet ti-doblet, og intet tyder på, at udviklingen stopper.

- Vi står over for en af de helt store udfordringer på dette område. Kravene til kommunerne vokser, den faglige viden på området er begrænset, og økonomien presser kommunekasserne. Derfor er der i høj grad brug for at udvikle metoder, der både virker og kan betales, siger Hans Halvorsen.

Undersøgelser har vist, at en målrettet indsats for borgere, med ADHD kan være medvirkende til øget livskvalitet for borgeren, samt at forebygge og reducere sociale problemstillinger som misbrug, arbejdsløshed og kriminalitet.