Århus-haller fri for asbest

Rådmand frikender alle Århus Kommunes idrætshaller for problemer med asbest.

Ingen af de haller, som betyres af Århus Kommunes Sports- og Fritidsforvaltning, rummer nogen problemer med asbest, der kan være til fare for brugerne.

Denne beroligende melding er i dag kommet fra rådmanden for området, Flemming Knudsen (S), efter teknikkere har vurderet hallerne.

Han oplyser dog samtidig, at der i Christiansbjerghallen er problemer med rockwool, som drysser ned fra beskadigede steder i loftet. Men det er ikke sundhedsfarligt, siger rådmanden.

Han har anmodet sin bygningsafdeling om at finde ud af, hvad der eventuelt skal ske i Christiansbjerghallen på sigt. Hallen er fortsat åben i normalt omfang.

Se mere i TV2 | ØSTJYLLAND kl. 19.30.

Tidligere nyheder om sagen:

<A href="http://www.tv2oj.dk/nyhe_nyhed_s.asp?newsID=16576" target=_blank>Jagt på asbest og mineraluld (16/1-2007)</A>

<A href="http://www.tv2oj.dk/nyhe_nyhed_s.asp?newsID=16573" target=_blank>Kommune ignorerede asbest i 14 år (16/1-2007) </A>

<A href="http://www.tv2oj.dk/nyhe_nyhed_s.asp?newsID=16564" target=_blank>Arbejdstilsynet overså asbest (15/1-2007) </A>

<A href="http://www.tv2oj.dk/nyhe_nyhed_s.asp?newsID=16561" target=_blank>Farlig asbest i sportshal (15/1-2007)</A>