Århus får renere drikkevand

Århusianerne kan nu være endnu mere sikre på, at det vand, der kommer ud af hanen, er rent og sikkert at drikke.

Århus Kommunes forvaltning for vand og spildevand er som den første i Danmark blevet certificeret i en anerkendt metode til risikostyring af drikkevandsforsyningen.

Det er miljøsikkerhedsfirmaet Det Norske Veritas, der har godkendt kommunens procedure, og en gang om året kommer firmaet på uanmeldt kontrolbesøg.

- Vi har gennemgået alle vores arbejdsprocedurer fra vandboring til vandhane, og alle medarbejdere har været på ekstra hygiejnekursus, siger forvaltningens chef, Lars Schrøder.

Planen opstiller blandt andet nogle klare mål for, hvornår noget er farligt og definerer et klart ansvar for den enkelte medarbejder.

Håbet er, at den strammere sikkerhed kan forhindre uheld som i sidste uge, hvor vandforsyningen i Køge blev forurenet med ekskrementer, og omkring 100 husstande blev ramt af diarré og opkastninger.