Århus får ram på socialsnydere

Særlig kontrolgruppe har skaffet 51 millioner kr. til kommunens kasse i løbet af seks år.

Århus Kommune har succes med at sætte en særlig kontrolgruppe ind mod socialt bedrageri og skattesnyd. I løbet af de seks år, gruppen har eksisteret, har den afsløret for 51 millioner kr. snyd.

Desuden har gruppen registreret 1215 tvivlsomme flytninger. Det vil sige flytninger, der måske ikke er reelle, men rent pro forma for at bluffe sig til større sociale ydelser. Disse sager er nu ved at blive undersøgt. Dertil kommer 505 sager, hvor en århusianer er 'flyttet hjem', efter kontrolgruppen har undersøgt adresseændringen. I to sager har anklagemyndigheden rejst tiltale om socialbedrageri.

- Jeg betragter det som en af forudsætningerne for, at vi kan opretholde velfærdsydelserne i samfundet, at snyd bekæmpes og afsløres, siger rådmand Peter Thyssen (R), der har det politiske ansvar på området.

Se mere i aftenens udsendelser på TV2 / ØSTJYLLAND.