Århus Bugt mangler ilt

Iltsvind i den centrale del af bugten hele september.

Mens Randers Fjord i denne omgang er sluppet for iltsvind, har der i den centrale del af Århus Bugt været iltsvind i hele september. I en uge var der så lidt ilt i vandet, at biologerne brugte betegnelsen 'kraftigt iltsvind'.

Det har dog ikke ført til færre bunddyr i området. I området nærmest kysten ved Århus og i Kalø Vig blev der meldt om iltsvind tidligere på sommeren. Det førte i Kalø Vig til en mindre reduktion i bestanden af hvid pebermudsling.

Oplysningerne stammer fra Danmarks Miljøundersøgelser.