Ansatte i Randers tilfredse

Kun 22 medarbejdere i den kommende storkommune, Ny Randers, har ønsket et andet job end det, de har fået tilbudt.

Det svarer til, at 96 procent er tilfredse med det kommende job. Den nye kommune får cirka 9500 medarbejdere, men det er kun en mindre del, nemlig 590 administrative medarbejdere, der i sommerens løb har fået et brev om, hvor de skal arbejde efter nytår.

Pædagoger, lærere m.fl. fortsætter uændret på deres nuværende arbejdspladser. I går udløb de 590 medarbejderes frist for at ønske andre arbejdsopgaver end de tilbudte, hvilket altså kun fire procent af dem ønsker. "De breve, vi har fået tilbage, er fra ansatte, der er blevet indplaceret i én afdeling, men ønsker at høre hjemme i en anden. Vi behandler alle ønskerne og bestræber os på - og forventer - at opfylde om ikke alle så næsten alle," siger Klaus Christiansen, der er vicekommunaldirektør i Ny Randers.