Anklager mod forvaltning skal undersøges

Kritiske udtalelser fra jurist resulterer i ekstraordinært møde i socialudvalget i Århus Kommune.

Både Venstre og Socialdemokraterne i Århus Kommune kræver handling, fordi en tidligere jusrist i kommunens socialforvaltning i mandagens udgave af JP Århus kom med beskyldningerne om lovbrud i sager om udsatte børn.

Juristen, Bente Adolphsen, der netop har sagt sit job i kommunen op, mødte umiddelbart ikke megen forståelse fra socialrådmand Gert Bjerregaard (V), men han valgte dog at bede om en redegørelse.

Bente Adolphsen får større opbakning fra Socialdemokraterne, der har indkaldt til et ekstraordinært udvalgsmøde i Socialudvalget, hvor Rådmand Gert Bjerregaard skal komme med den føromtalte redegørelse.

Ango Winther (S), der er formand for tvangsfjernelsesudvalget i Århus Kommune, har ved flere lejligheder arbejdet sammen med Bente Adolphsen og udtaler i den forbindelse:

- Vi kender kun den pågældende medarbejder, som en dygtig og loyal medarbejder, som besidder en stor kompetence på sit faglige felt. Derfor er det ekstra bekymrende, at hun på denne måde har fundet det nødvendigt at opsige sin stilling og efterfølgende rejse en skarp kritik af den måde tingene foregår i Gert Bjerregaards afdeling."

Mødet i Socialudvalget afholdes onsdag.