Amtsdirektør dømt for injurier

Amtsdirektør skal betale 42.000 kroner for injurier mod kendt godsejer.

Poul Berthelsen Heise, der er konstitueret amtsdirektør for Århus Amt, er af Vestre Landsret blevet dømt for ærekrænkende udtalelser mod den hovedrige, men sky godsejer Johan Koed-Jørgensen.

Amtsdirektøren skal betale 10 dagbøder a 2000 kroner til statskassen. Hertil kommer 10.000 kroner i tortgodtgørelse til godsejeren og sagens omkostninger på i alt 22.400 kroner.

Dommen ved landsretten er en skærpelse i forhold til byretten, hvor amtsdirektøren skulle betale fire dagbøder a 500 kroner. I november 2004 deltog Poul Berthelsen Heise som direktør for natur-og miljøområdet i årsmødet for Foreningen af amternes tekniske chefer i Maribo.

Efter middagen og de gode cigarer faldt han i snak med Skov-og Naturstyrelsens direktør, Hans Henrik Christensen, og de kom til at snakke om godsejer Johan Koed-Jørgensen, der ejer adskillige større godser i Danmark. I den forbindelse nævnte Poul Berthelsen Heise, at han havde hørt, at godsejeren 'vist ikke var et helt godt papir, at han havde banket sin kone og været i brummen'.

Nogle måneder senere havde Johan Koed-Jørgensen nogle problemer på godset Aakjær, og han ville kontakte Skov-og Naturstyrelsens direktør direkte. En god ven, der også er godsejer, frarådede det, da styrelsens direktør muligvis havde forudfattede meninger om godsejeren, og han refererede så til de udtalelser, der var faldet ved mødet i Maribo.

Siden har Poul Berthelsen Heise skriftligt og mundtligt beklaget, at han havde båret de åbenlyst urigtige rygter videre, men Johan Koed-Jørgensen ville renses gennem retten. Og det er han nu blevet.

Landsretten siger, at udtalelserne faldt over for en fagfælle under en faglig sammenkomst, og dermed er der tale om en overtrædelse af straffelovens § 267 - æreskrænkelse. /ritzau/