Alternativ til ambulanceturen

8700 borgere fik anden hjælp ved at ringe 112

Sygeplejerskerne på Region Midtjyllands AMK-vagtcentral har sparet ambulancemændene for  8.682 udrykninger, oplyser Beredskabsinfo.dk.

I mere end 8000 tilfælde har de henvist borgere, der havde ringet 112, til anden hjælp end en ambulance.

Borgerne er for eksempel blevet rådet til skadestuebesøg, kontakt til vagtlæge eller praktiserende læge eller har fået rådgivning om, hvordan borgeren selv kan løse problemet.

Alt andet lige er der således sparet helt op til 8.682 ambulanceudrykninger, oplyser Beredskabsinfo.dk.

Denne ordning har kørt siden maj 2011, og Region Midtjylland vurderer den som en succes.

Den såkaldte sundhedsfaglige visitation indebærer, at alle 112-opkald om sygdom eller tilskadekomst viderestilles til en sundhedsfaglig visitator. Dette er ofte en sygeplejerske, men også i nogle tilfælde en ambulancebehandler eller paramediciner - på AMK-vagtcentralen, som vurderer, hvilken hjælp, som skal afsendes.