Afviser papirnusser-boom

Amtsborgmesteren tager kraftigt afstand fra Berlingske-artikel, der hævder, at der er ansat 30 procent flere i administrative stillinger på Århus Amts sygehuse.

"Når Berlingske Tidende i gårsdagens udgave skriver, at sygehusene fra 2000 til 2002 skulle have ansat 15 procent flere administrative medarbejdere, er det noget vrøvl. Under overskriften 'papirarbejde' får læserne det indtryk, at de seneste års mange penge til sundhedsvæsenet i vid udstrækning er gået til job, der ikke kommer patienterne til gode," skriver amtsborgmester Johannes Flensted-Jensen (S) i en pressemeddelelse.

Han tilføjer, at avisen til en vis grad kan være undskyldt, fordi tallene fra Sundhedsstyrelsen ikke passer. I Sundhedsstyrelsens tal fremgår det for eksempel, at Århus Amt skulle have ansat ca. 30 pct. flere administrative medarbejdere.

"Virkeligheden på sygehusene er en helt anden. I opgørelsen fra Sundhedsstyrelsen tælles f.eks. magistre, ingeniører, psykologer og musikterapeuter med blandt de administrative stillinger. Men disse jobgrupper rummer blandt andet fysikeren, der ansættes på en stråleafdeling, musikterapeuten, psykologen samt ingeniøren, der sikrer, at det avancerede tekniske udstyr fungerer, som det skal. Altså medarbejdere, hvis arbejde har en afgørende effekt på patientbehandlingen, enten direkte eller indirekte. Århus Amts personalestatistik viser, at vi fra 2000 til 2002 har ansat syv ekstra økonomer/jurister - altså medarbejdere i rene administrative stillinger. Herfra er der hovedrystende langt til Sundhedsstyrelsens tal, siger amtsborgmesteren.