Ældrecentre får dumpekarakterer

En fjerdedel af plejehjemmene og lokalcentrene for ældre i Århus lever ikke op til kommunens målsætninger.

28 procent af de århusianske lokalcentre for ældre overholder ikke gældende regler, love, retningslinjer og standarder for kvaliteten. Det fremgår af en ny redegørelse, som Århus Kommune selv har udarbejdet.

Selv om godt en fjerdedel af lokalcentrene og de tilknyttede plejehjem altså ikke lever op til kommunens krav, er beboerne generelt godt tilfredse.

Blandt de interviewede beboere udtrykker 91 procent ubetinget tilfredshed med forholdene. Andre 6 procent erklærer sig også tilfredse, men har dog kommentarer. 3 procent erklærer sig utilfredse.

Redegørelsen peger på en række punkter, hvor lokalcentrene kan forbedre sig.

Se mere i aftenens udsendelser på TV2 | ØSTJYLLAND.