Ældre kræver varm aftensmad

Ældre i Hvorslev Kommune starter underskriftsindsamling for at sikre varm aftensmad.

De ældre i Hvorslev kommune har startet en underskriftsindsamling for sikre, at de også i fremtiden kan få frisklavet varm aftensmad hver dag.

Hvorslev Kommune bliver til nytår en del af den nye Favrskov kommune, som foruden Hvorslev også omfatter Hammel, Hadsten, Hinnerup samt den sydligste del af Langå Kommune.

I den nye fusionskommune er det planen, at de ældre skal have leveret frostpakkede portioner for flere dage ad gangen.

En sådan ordning findes allerede i Hadsten, Hammel og Hinnerup, hvor de ældre en gang om ugen får vakuumpakket mad fra anlægget i Hinneruplund. I Hvorslev og Langå er de ældre derimod vant til at få frisklavet mad hver dag.

Folkene bag underskriftsindsamlingen i Hvorslev mener, at en ordning med vakuumpakket mad er en klar forringelse i forhold til den nuværende ordning med frisklavet mad. For Favrskov Kommune handler det derimod om prioritering. Frisklavet mad er dyrere end vakuumpakkede retter, og derfor vil øgede madudgifter i givet fald skulle hentes ind via besparelser på plejen af de ældre.