Ældre diskuterer EU

Århus bliver hjemsted for den første EU-debat specielt målrettet ældre

I et forsøg på at skabe større interesse for EU blandt den ældre generation arrangerer Ældre Sagen og ugebrevet Mandag Morgen fire dialogmøder rundt omkring i landet.

På møderne kan de ældre møde både politikere og EU-eksperter. Ældresagen håber med møderne at få mere viden om de ældres holdninger og ønsker til det nye Europa.

Ifølge Ældre Sagen og Mandag Morgen er der en tendens til, at de ældre generationers holdninger og ønsker i forhold til EU er mere usynlige, end det er tilfældet for den yngre del af befolkningen.

Møderne foregår den 23., 25., 26., og 27. februar i henholdsvis Århus, Aalborg, Brøndby og Odense.

Ved hvert møde vil der deltage 100 tilfældigt udvalgte personer over 55 år. Fra Europa-Parlamentet deltager blandt andre Mogens Camre (DF), Pernille Frahm (SF) og Anne E. Jensen (V).