Adskillige lovbrud i sagen om Mads

TV 2 | ØSTJYLLAND har fået indblik i en række af de kritikpunkter, som en undersøgelse rejser mod Århus Kommune. Læs dem her.

I sagen om Mads er der begået adskillige lovbrud.

Ifølge TV 2 | ØSTJYLLANDs oplysninger drejer det sig blandt andet om:

Forvaltningen har ikke levet op til sin notatpligt, loven om handleplaner er ikke opfyldt og forvaltningen havde ikke lovhjemmel til at lade aflastningsordningen vare så længe, som den gjorde. Lov om Social service § 140 stk 5 er ikke overholdt.

Der var ingen kvalificerede vurderinger af, hvilke foranstaltninger, der er behov for.

I det generelle er der kritik af hele forvaltningen for ikke at have styr på journaliseringen. Mange sager bærer præg af mangel på beskrivelse af, hvorfor man har gjort som man har og der er ikke beskrevet succeskriterier.

Når en ny sagsbehandler overtager sagen, kan vedkommende ikke se, hvad der tidligere har været gjort og hvorfor det (ikke) virkede. Der er mangel på registrering af indberetninger.

Parterne i Mads-sagen kritiserer forvaltningen for ikke at forstå, hvad de siger. Når de eksempelvis har henvendt sig til forvaltningen, fordi forældrene ikke udviste forældreevne, er det i forvaltningen blevet opfattet som om, at det ikke var noget problem, men at de nok kunne lære det. De har følt at de løb panden mod en mur.

TV 2 | ØSTJYLLANDS tema om omsorgssvigt