Adoptionsnævn får ingen kritik i Djurslandssag

Ombudmanden har godkendt adoptionsnævnets sagsbehandling. Se hans brev til plejeforældrenes advokat.

Ombudsmanden har nu afsluttet en større undersøgelse af en meget omtalt sag om en 6-årig pige fra Djursland. Han konkluderer, at der ikke er grund til at kritisere Adoptionsnævnets behandling af sagen.

Pigen er vokset op hos sine plejeforældre, men i 2005 ønskede pigens biologiske mor at bortadoptere hende. Det betød, at pigen skulle flyttes fra sine plejeforældre til et nyt sted, og det fik plejeforældrene til at protestere.

De ønskede at beholde plejebarnet og mente ikke at det ville være godt for barnet at skifte hjem efter så mange år. Plejeforældrenes protester fik blandt andet opbakning fra organisationen Børns Vilkår.

Ombudsmanden besluttede i marts af egen drift at gå ind i sagen. Han bad i første omgang om at blive holdt underrettet efter at have set omtale af sagen i pressen og modtog senere også en klage fra den 6-årige piges plejeforældre.

Ombudsmanden har især undersøgt myndighedernes sagsbehandling i sagen, fordi han kun har kunnet foretage en juridisk vurdering af sagen. Han har derfor været afskåret fra at se på de sagkyndiges vurderinger i blandt andet Adoptionsnævnet.

Se ombudsmanden brev til plejeforældrenes advokat. Klik<a href="http://www.ombudsmanden.dk/nyt_og_presse/alle/6-aarigt_plejebarn/dltmp84___2_.pdf/" target="_blank"> her</a>