Aarhus Universitet sætter rekord igen

Aarhus Universitet har i år optaget 6300, og det er næsten 800 flere end i rekordåret 2009. Knap to tredjedele er kommet ind på den drømmeuddannelsen.

Fremgangen i antallet af tilbudte studiepladser skyldes især, at der har været større faglig spredning i ansøgningerne. Der er markant fremgang på alle hovedområder med undtagelse af Det Teologiske og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, der ligger på samme niveau som sidste år.

Samtidig tegner to nye uddannelser sig for en del af stigningen. Bacheloruddannelsen i uddannelsesvidenskab på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole og en ny uddannelse i Folkesundhedsvidenskab på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet udbyder til sammen godt 250 studiepladser.

Den højeste adgangskvotient finder man igen i år på medicin, hvor det har krævet et karaktergennemsnit på 10,1 at komme ind - en stigning fra 9,7 i 2009. Psykologi og statskundskab indtager de efterfølgende placeringer med kvotienter på henholdsvis 9,8 og 9,6.

Selvom Aarhus Universitet og de øvrige danske universiteter alle optager flere studerende end nogensinde før, er der desværre stadig unge, som oplever at få afslag på deres ansøgninger. De uddannelser med ledige pladser kan søges indtil den 9. august - ansøgning sendes til AU Studieadministration. Afviste ansøgere har mulighed for at få personlig vejledning i de kommende hverdage; enten via telefonen eller ved at møde op hos Aarhus Universitets studievejledning. Se mere på <a href="http://www.au.dk/ledigepladser" target="_blank">http://www.au.dk/ledigepladser.</a>

Som noget nyt tilbyder Aarhus Universitet personlig vejledning til afviste ansøgere onsdag den 4. august ved et særligt arrangement i Søauditorierne, hvor også vejledere fra Studievalg Østjylland vil være til stede. Her kan de unge få hjælp til at søge ind på en uddannelse, der har ledige pladser, eller til at forberede sig bedst muligt på ansøgningsrunden i 2011.

Ansøgere til Aarhus Universitet kan se resultatet af deres ansøgning via Selvbetjeningen på <a href="http://mit.au.dk" target="_blank">http://mit.au.dk</a> fra den 30. juli kl. 00:01.