Aarhus Universitet investerer massivt i vækst

Bestyrelsen for det nye Aarhus Universitet har netop vedtaget budgettet for næste år. Der er store investeringer på vej.

2008 bliver et stort år for de videregående uddannelser i Århus. Der skal gennemføres en kæmpe fusion, og det kræver investeringer.

Overordnet tegner der sig et billede af kraftig vækst de kommende år som følge af regeringens satsning på forskning og uddannelse. De samlede udgifter forventes at stige med 300 millioner næste år.

- Med fusionen og regeringens ønsker om at styrke universitetssektoren i den skarpe internationale konkurrence skal vi foretage store investeringer, for at vi kan nå vores mål, siger rektor Lauritz B. Holm-Nielsen.