700 til stormøde i Silkeborg

700 borgere mødte i aftes op til stormøde for at give deres mening til kende, inden politikerne svinger sparekniven.

Omkring 700 borgere mødte i aftes op til stormøde om de planlagte kommunale besparelser i Ny Silkeborg Kommune.

Ny Silkeborg Kommune skal spare i alt 100 millioner kroner på budgettet for næste år. Udsigterne til massive velfærdsforringelser har affødt voldsomme protester, og lige som flere andre steder i Østjylland fylder især børneområdet meget i debatten.

I forbindelse med aftenens møde i Silkeborghallerne var det derfor netop frygten for besparelser på børneområdet, der var det helt centrale emne.

Allerede på mandag sætter politikerne sig sammen for at gøre det endelige budget klar til førstebehandling.