60 mio. kr. til de ældre i Århus

125 nye plejeboliger og nyt sundhedscenter med varmtvandsbassin indgår i ny ældrepakke.

En glad ældrerådmand Niels Erik Eskildsen (SF) præsenterede i dag nye initiativer for i alt 60 millioner kr. for pensionisterne i Århus Kommune.

- Målet er både at styrke indsatsen for de svageste ældre og at tilbyde sundhedsfremme og forebyggelse til alle ældre i kommunen, siger rådmanden.

Pengene bliver over de næste fire år fordelt således:

25 millioner kr. til byggeri af 125 plejeboliger ved de bynære havnearealer.
10 millioner kr. til et sundhedscenter ved de nye plejeboliger.
15 millioner kr. til en genoptræningsafdeling og et varmvandsbassin i sundhedscenteret.
2,5 millioner kr. til 11 nye sundhedsklinikker.
1,5 millioner kr. til bedre information på lokalcentrene.
2 millioner kr. til forebyggelse og udendørs aktiviteter.
4 millioner kr. til at sætte fokus på de ældres mad.