28 mio. til fremtidens digitale erhvervsudvikling

Nyt regionalt udviklingsprojekt dagens lys, når Filmby Århus, Region Midtjylland og Region Nordjylland i dag indvier nyt sekretariat.

Videokonferencer, mobilbetaling, dagens nyheder i 3D. Fremtidens erhvervsudvikling tager udgangspunkt i de digitale medier, og i hvordan man får de mange forskellige medieplatforme og muligheder til at spille sammen med filmmiljøet.

Det mener man i Region Midtjylland og Region Nordjylland, der derfor i samarbejde nu opretter en fælles støttepulje til udviklingen af Cross Media, som sammensmeltningen af de nye medier kaldes på engelsk.

Samarbejdet ser dagens lys i dag med indvielsen af et nyt sekretariat i Filmbyen i Århus. Her vil aktørerne bag Cross Media sekretariatet; Filmby Århus, The Animation Workshop, Bretteville Hotspot og Alexandra Instituttet, præsentere projektet ved en reception.

Cross Media sekretariatet skal opfange udviklingen, skabe netværk og samarbejde inden for film, tv, animation, spil, web, kommunikation, it og telekommunikation. Til det formål får sekretariatet en pulje på i alt 28 mio. kr. kroner fra danske og internationale partnere, herunder EU.

- Visionen er at gøre de to regioner, Midtjylland og Nordjylland til ét internationalt innovativt kraftcenter for udvikling og produktion af Cross Media-projekter - både forretningsmæssigt, teknologisk og indholdsmæssigt. Der er tale om en langsigtet indsats for at opbygge og kvalificere en række nye kreative erhverv i regionerne, siger Søren Poulsen, der er manager for Filmby Århus.

Cross Media puljen støtte initiativer på alle niveauer, lige fra idéudvikling over talentudvikling til decideret projektudvikling. Målet er at stimulere virksomheder, forskningsmiljøer og talenter til at udvikle nye innovative produkter, teknologier og services, der går på tværs af de mange eksisterende og nye medieplatforme.