1.898 flygtninge på vej

Udlændingestyrelsen har fastsat foreløbige kvoter

1.898 flygtninge forventes at komme til Østjylland i løbet af 2015. Det fremgår af KLs hjemmeside.

Udlændingestyrelsen fastsatte i december 2014 det antal flygtninge, der skal fordeles mellem alle landets kommuner. I alt var det tal på 12.000.

Ud fra det tal har Udlændingestyrelsen lavet nogle foreløbige beregninger ud fra en matematisk model.

Se også: Flest flygtninge til Region Midtjylland

Kommuner, der ønsker at modtage flere flygtninge ud over den foreløbigt beregnede matematiske kommunekvote, kan derefter melde det ind til KL - Kommunernes Landsforening - senest den 1. marts 2015.

Derefter vil de foreløbigt beregnede kommunekvoter for de kommuner, der ikke ønsker at modtage flere flygtninge, så blive genberegnet og meldt ud inden den 1. april 2015.

Se er de foreløbige kommunekvoter:

Det er Aarhus Kommune, der er den østjyske kommune, der ser ud til at modtage flest flygtninge i 2015, mens Samsø Kommune ser ud til at skulle modtage færrest.

- Horsens: 161

- Syddjurs: 142

- Norddjurs: 113

- Favrskov: 162

- Odder 73

- Randers: 246

- Silkeborg: 266

- Samsø: 18

- Skanderborg: 201

- Aarhus: 516