18 anmeldelser om overgreb

Der er nu 18 anmeldelser mod en 29årig pædagogmedhjælper. Han er sigtet for at have krænket børn seksuelt.

Der kommer stadig flere anmeldelser i sagen om seksuelle krænkelser i en daginstitution i Beder.

Forældrene til børnene i institutionen måtte vente fire dage før Århus Kommune tilbød rådgivning og ifølge en psykolog kan det få alvorlige konsekvenser fordi det øger risikoen for falske anmeldelser.

Ifølge Kirsten Moesgaard, Chefpsykolog, Børneafdelingen, Roskilde Sygehus er det for sent at rådgive forældre flere dage efter, at de får besked om mulige seksuelle krænkelser i børnenes institution. I værste fald er der grundløse anklager blandt de 18 anmeldelser i sagen fra Beder

I følge chefpsykologen kan det gå alvorligt ud over politiet efterforsknings arbejde fordi flere af børnenes svar nu kan vise sig ikke at være korrekte. Dette kan måske endda forklare det store antal anmeldelser

Politiet i Århus skal nu igang med at finde hoved og hale i de mange anmeldelser og derefter finde ud af hvor mange af børnene fra institutionen, der skal gennemgå en såkaldt video-afhøring.

Århus Kommune ønsker ikke at kommentere hvorfor der gik fire dage inden forældrene fik psykologisk rådgivning.

Se mere i TV 2 | ØSTJYLLAND klokken 19:30.