1.300 nye boliger i Skanderborg

Skanderborg Kommune vil gøre plads til 1.300 nye boliger i den østlige del af byen.

Mens lyset er ved at blive slukket for den gamle Skanderborg Kommune, har de lokale politikere sat fart på planlægningen af kommunens hidtil største boligudstyk- ningsområde.

Planen omfatter arealet mellem Højvangen og Stilling-Gram, hvor der kan blive plads til op til 1.300 boliger, når det en gang i fremtiden er fuldt udbygget.

Ifølge Horsens Folkeblad er arbejdet med kommuneplantillægget allerede gået i gang, og Skanderborg Kommunes plan- og

teknikudvalg har sagen på dagsordenen

på sit møde i morgen.