Vandstanden driller flere steder

Stormen har lagt sig, og flere steder er opmærksomheden i stedet rettet mod vandstanden.

Stormen Malik har så småt lagt sig, og man kan gøre en slags status. 

Der har ikke været melding om alvorlige personskader Østjylland, men utallige væltede træer, flyvske trampoliner og løbske tag- og mursten.

Normalt står der fiskerihavn på skiltet i Horsens' lystbådehavn her.
Normalt står der fiskerihavn på skiltet i Horsens' lystbådehavn her.

Følger man søndag aften vandstanden i det østjyske, er den flere steder stigende, og i Horsens Kommune er varslet, at vandstanden vil stige til 1,43 meter, og så bliver der spærret af. 

- Vi kan ikke forhindre at vandet kommer. Vi har forskellige planer alt afhængig af varslet. Vi følger udviklingen tæt igennem hele aftenen, siger René Hemberg, beredskabsdirektør, Sydøstjyllands Brandvæsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Den stiger aktuelt en smule i Horsens. 

En butik på lystbådehavnen i Horsens er lukket på grund af den forhøjede vandstand.
En butik på lystbådehavnen i Horsens er lukket på grund af den forhøjede vandstand.

Vandet på vej tilbage

I Hou er status søndag aften, at vandstanden har toppet og nu er på vej tilbage, oplyser havnefoged Anders Roed til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi er nået op på 1,41, og det er så småt på vej tilbage, så her er ikke så meget drama at berette om, fortæller Anders Roed.

Sådan så det ud i Hou Havn søndag formiddag.

Det er en smule over havnefogedens forventede stigning på 1,25, men har ikke skabt større skader. Ifølge havnefogeden var selve stormens skader værre med et par knækkede pæle, så alt i alt er man sluppet billigt, vurderer Anders Roed.

Vandet er trukket helt op i byen i Hou.
Vandet er trukket helt op i byen i Hou. Foto: presse-fotos.dk

Billeder viser dog, at vandet nåede at trække op i byen i Hou.

I Grenaa er vandstanden her til aften en smule stigende.

I Ebeltoft er meldingen klokken 18.00, at vandet står højt, men det er ikke noget kritisk. Her forventer man ikke nogen store udfordringer senere i aften.

Ifølge DMI er der varsel om forhøjet vandstand i Aarhus Bugt.

Ikke kritisk niveau i Randers

I Randers blev der i går lagt højvandsbarrierer ud og spærret veje, og status er først på aftenen søndag cirka 1,25 meter over normal vandstand, og dermed ikke kritisk.

- Vi forventer ikke problemer. Vi har fortsat barreireren ude, og vi følger situationen. Men vi forventer ikke, at der sker noget, siger Mia Rix, klimakoordinator i Randers Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Der var god chance for våde tæer søndag morgen i Randers.
Der var god chance for våde tæer søndag morgen i Randers. Foto: Kenneth Stoll

- Varslet har været højere end de faktiske vandstande. Det er dejligt, at vi er sluppet, men det har været en fin øvelse for vores beredskab, så det har ikke været ikke spildt, siger hun. 

På Anholt forberedte man også intenst lørdag, inden stormen gik i land. Her har bestræbelserne også båret frugt, og sikringen stået sin prøve, oplyser Liselotte Sørensen, beboer på Anholt, tidligere formand Anholts borgerforening.

Selvom stormen var den voldsomste i fem år, ramte den ifølge Danske Beredskaber ikke så hårdt som frygtet.

Falck er siden lørdag rykket ud til sammenlagt 900 anmeldelser, der betegnes som stormskader.