Østjyder venter længst tid på retsvæsnet: Politikere vil problemet til livs

Østjyllands Politikreds er det sted i hele landet, hvor man skal vente længst tid på at få sin sag færdigbehandlet, hvis man som borger bliver udsat for kriminalitet. Flere retsordførere kalder ventetiden uacceptabel og vil have løsninger på bordet.

Hvis du bliver udsat for kriminalitet i Østjyllands Politikreds, skal du vente i gennemsnit et år og tre måneder, før der falder dom i din sag.

- Vi mangler op til syv dommere, sagde Vagn Kastbjerg, konstitueret retspræsident hos Retten i Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND fredag.

Hvor skal de komme fra?

- Det er et godt spørgsmål, for vi har ikke pengene til det. Så jeg håber da, Finansministeriet vil være venlige over for os. Ellers går det hele i stå, sagde han.

Ifølge Østjyllands Politi er hovedårsagen, at der er mange omfattende sager og særlige typer af kriminalitet, som presser systemet.

- Det er helt uacceptabelt

TV2 ØSTJYLLAND har lavet en rundspørge blandt folketingspartiernes retsordførere, og flere melder nu tilbage, at der skal gøre noget ved problemet.

- Ventetiderne er ikke acceptable. Men vi skal lige have på det rene om problemet er hos politiet eller i retten. Umiddelbart tyder meget på, at domstolene skal have flere resourser, siger retsordfører for Venstre og Medlem af Folketinget, Preben Bang Henriksen, i et skriftligt svar til TV2 ØSTJYLLAND.

Også retsordfører fra SF, Karina Lorentzen Dehnhardt, kalder på handling.

- Det er helt uacceptabelt for både offer og tiltalte, at sagerne skal trække ud på den måde. Vi sagde allerede under forhandlingerne om politiet i december, at når man gav penge til politiet, måtte man også sørge for, at ressourcerne var der til domstolene, siger hun i et skriftligt svar til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg vil gå til ministeren for at få en forklaring på, hvordan vi får løst problemet hos domstolene.

Penge på vej til Anklagemyndigheden

Hos Radikale Venstre pointerer de, at Folketingets partier i december lavede en aftale om at afsætte flere penge til anklagemyndigheden de næste fire år, og at det vil kunne være med til at afhjælpe problemet. Men det er dog ikke nok, mener de.

- Der er også behov for flere penge til domstolene. Man glemmer hurtigt, at der er et helt system, der skal hænge sammen med anklagemyndighed, sagsbehandlere, domstole osv. Det er nyttesløst at sende mere politi på gaden og øge strafferammen, hvis ikke der er ressourcer til at føre det ud i livet, siger politisk ordfører for Radikale Venstre, Andreas Stenberg, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Der skal gøres noget ved det her, for ventetiderne i hele landet er uden tvivl for lange. Både af hensyn til ofre, men også til de, der skal eller ikke skal have en straf. Nogle skal jo også frikendes, og det går ikke, at de skal gå så længe og vente på en afgørelse.

Det tager i gennemsnit 469 dage for Østjyllands Politi og Retten i Aarhus, at færdigbehandle en borgervendt sag. Den lange ventetid har store menneskelige konsekvenser. Indslaget blev sendt d. 4. juni 2021.

Blandt landets 12 politikredse står det allerværst til i Østjyllands Politikreds, hvor ventetiden er oppe på 469 dage i gennemsnit. Hos Sydøstjyllands Politikreds, der blandt andet dækker Skanderborg og Horsens kommuner er ventetiden 429,5 dage. Til sammenligning er ventetiden i Nordjylland og på Bornholm kun henholdsvis 248 og 106 dage.

- Lidt et helvede

Fredag kunne TV2 ØSTJYLLAND fortælle, at den lange ventetid har store menneskelige konsekvenser. Bente Strunge Hermann fra Grenaa ventede i mere end to år på, at hendes sag blev afgjort. Imens kunne hun ikke komme videre med sit liv.

- Det var faktisk lidt et helvede bare at gå og vente, vente og vente, og der skete ikke noget. Jeg tænkte: ’de tager det ikke seriøst det her’, siger hun.

Tilbage i 2016 var den gennemsnitlige ventetid fra anmeldelse til domfældelse 280 dage på landsplan. I 2020 var tallet steget med over 30 procent til mere end et års ventetid på 368 dage.

quote Vi er oppe imod modstandere fra det kriminelle miljø, som stiller store krav til vores dygtighed.

Kirsten Dyrman, politidirektør ved Østjyllands Politi

Både politiet og domstolen mener, der skal findes en løsning.

- Vi er i en god dialog med Domstolsstyrelsen, som sidder på pengekassen. Men de samlede midler til domstolene, dem vi alle sammen skal fordele, er ikke store. Men der føres forhandlinger, og jeg er også i dialog med Domstolsstyrelsen nu om ekstra ressourcer, siger konstitueret retspræsident Vagn Kastbjerg.

- Det, der tager unødig dum tid, er, hvis vi skal sende sagerne tilbage, fordi de ikke er ordentligt behandlet i første omgang. Det bruger vi faktisk rigtig mange ressourcer på, for det er den vigtigste parameter for, at vi kan få sagerne kørt hurtigt igennem, siger politidirektør Kirsten Dyrman.

Og ifølge politidirektøren er det hensigtsmæssigt, at man er nødt til at kompetenceudvikle sig ud af stigende sagsbehandlingstider.

- Vi skal hele tiden blive bedre og bedre til også at kunne håndtere at stå op imod den kriminalitet, som bliver mere og mere kompleks. Der er ingen tvivl om, at vi er oppe imod modstandere fra det kriminelle miljø, som stiller store krav til vores dygtighed, og derfor skal vi også hele tiden udvikle vores personale, siger Kirsten Dyrman.