Morten Østergaard kunne kun få påtale for krænkelser

De Radikales retningslinjer gør, at sekretariatschefen udelukkende kunne sanktionere krænkelser med en påtale.

De Radikale kunne kun give Morten Østergaard en påtale for krænkelser.

Det viser en intern redegørelse fra partiet.

Af den fremgår det, at sekretariatsledelsen har kendskab til tre sager, der tager udgangspunkt i krænkelser ved festlige lejligheder i 2015, 2016 og 2017.

De to første episoder med uønsket seksuel opmærksomhed fra den politiske leder blev oplyst til sekretariatsledelsen i 2016.

Da Lars Beer Nielsen overtog jobbet som sekretariatsleder i begyndelsen af september det år, blev han oplyst om sagerne og indkaldte Morten Østergaard til et møde.

Af redegørelsen fremgår det, at Morten Østergaard blev orienteret om sagerne. Han fik en reprimande og fik besked på, at det ikke måtte ske igen. Der var tale om personer, som var ansat i sekretariatet.

Morten Østergaard accepterede det, fremgår det af redegørelsen.

Året efter blev sekretariatschefen dog gjort opmærksom på endnu en sag, hvor en person siger, at hun er blevet krænket af Morten Østergaard i sommeren 2017.

Også her fik den politiske leder en påtale for krænkelsen.

Sekretariatschef Lars Beer Nielsen beklager i en pressemeddelelse mandag aften, at han ikke fik etableret nyeretningslinjer undervejs, så fremtidige sager kunne håndteres bedre.

- Mine overvejelser om håndteringen af de tre sager har været særdeles vanskelige, ikke mindst i fravær af andre sanktionsmuligheder end en påtale over for en folkevalgt politisk leder.

- Det ærgrer mig dybt, at jeg ikke efterfølgende har fået etableret de retningslinjer, som kunne have sikret bedre håndteringer for eftertiden, og dette kan jeg kun beklage, siger han i pressemeddelelsen.

De tre sager er alle holdt i fortrolighed, så det kun er anmelderen, sekretariatet og Morten Østergaard, der har haft kendskab til dem.

- Ingen andre i partiledelsen, hverken i folketingsgruppen eller i landsforbundet, blev orienteret i respekt for ønske om fortrolighed fra klagerne samt i overensstemmelse med personalepolitikkens retningslinjer om, at ingen oplysninger gives til parter, der ikke er involveret, står der i meddelelsen.

Sekretariatschefen har siden 2017 ikke modtaget nogen form for klager fra hverken medarbejdere eller andre over Morten Østergaard.

I september fortalte partifællen Lotte Rod i medierne, at hun for omkring et årti siden fjernede Morten Østergaards hånd fra sit lår. Det har han siden erkendt og beklaget.

Morten Østergaard trådte onsdag af som politisk leder for partiet efter et cirka seks timer langt møde i folketingsgruppen.

Her erkendte Østergaard, at han havde svigtet sit parti i forbindelse med sin håndtering af sagen ned Lotte Rod, hvor han i en periode hemmeligholdt, at han stod bag den uønskede berøring.

Næstformand Sofie Carsten Nielsen er blevet valgt som ny politisk leder for partiet.

Sagens udvikling