Morten Østergaard kunne kun få påtale for krænkelser

De Radikales retningslinjer gør, at sekretariatschefen udelukkende kunne sanktionere krænkelser med en påtale.

Morten Østergaard trådte onsdag af som politisk leder for partiet efter et cirka seks timer langt møde i folketingsgruppen. Foto: Scanpix

De Radikale kunne kun give Morten Østergaard en påtale for krænkelser.

Det viser en intern redegørelse fra partiet.

Af den fremgår det, at sekretariatsledelsen har kendskab til tre sager, der tager udgangspunkt i krænkelser ved festlige lejligheder i 2015, 2016 og 2017.

Læs også Radikale vil undersøge Østergaard og eget parti for sexchikane

De to første episoder med uønsket seksuel opmærksomhed fra den politiske leder blev oplyst til sekretariatsledelsen i 2016.

Da Lars Beer Nielsen overtog jobbet som sekretariatsleder i begyndelsen af september det år, blev han oplyst om sagerne og indkaldte Morten Østergaard til et møde.

Af redegørelsen fremgår det, at Morten Østergaard blev orienteret om sagerne. Han fik en reprimande og fik besked på, at det ikke måtte ske igen. Der var tale om personer, som var ansat i sekretariatet.

Læs også Østergaard erkender: Tre kvinder har følt sig seksuelt krænket af mig

Morten Østergaard accepterede det, fremgår det af redegørelsen.

Året efter blev sekretariatschefen dog gjort opmærksom på endnu en sag, hvor en person siger, at hun er blevet krænket af Morten Østergaard i sommeren 2017.

Også her fik den politiske leder en påtale for krænkelsen.

Sekretariatschef Lars Beer Nielsen beklager i en pressemeddelelse mandag aften, at han ikke fik etableret nyeretningslinjer undervejs, så fremtidige sager kunne håndteres bedre.

Læs også Feminist om Østergaard-sag: - #MeToo er kommet til Danmark

- Mine overvejelser om håndteringen af de tre sager har været særdeles vanskelige, ikke mindst i fravær af andre sanktionsmuligheder end en påtale over for en folkevalgt politisk leder.

- Det ærgrer mig dybt, at jeg ikke efterfølgende har fået etableret de retningslinjer, som kunne have sikret bedre håndteringer for eftertiden, og dette kan jeg kun beklage, siger han i pressemeddelelsen.

De tre sager er alle holdt i fortrolighed, så det kun er anmelderen, sekretariatet og Morten Østergaard, der har haft kendskab til dem.

Læs også Østergaards fremtid i dansk politik er usikker, siger eksperter

- Ingen andre i partiledelsen, hverken i folketingsgruppen eller i landsforbundet, blev orienteret i respekt for ønske om fortrolighed fra klagerne samt i overensstemmelse med personalepolitikkens retningslinjer om, at ingen oplysninger gives til parter, der ikke er involveret, står der i meddelelsen.

Sekretariatschefen har siden 2017 ikke modtaget nogen form for klager fra hverken medarbejdere eller andre over Morten Østergaard.

I september fortalte partifællen Lotte Rod i medierne, at hun for omkring et årti siden fjernede Morten Østergaards hånd fra sit lår. Det har han siden erkendt og beklaget.

Læs også Østjysk folketingsmedlem står frem: - Østergaard krænkede mig

Morten Østergaard trådte onsdag af som politisk leder for partiet efter et cirka seks timer langt møde i folketingsgruppen.

Her erkendte Østergaard, at han havde svigtet sit parti i forbindelse med sin håndtering af sagen ned Lotte Rod, hvor han i en periode hemmeligholdt, at han stod bag den uønskede berøring.

Næstformand Sofie Carsten Nielsen er blevet valgt som ny politisk leder for partiet.

Sagens udvikling

* Den 26. august fortæller tv-vært Sofie Linde, at hun som ung blev truet af en "tv-kanon", der ville have hende til at give ham oralsex.

* Det får sexisme og seksuel chikane på dagsordenen, og kvinder fra flere brancher stiller sig frem med beretninger om krænkende adfærd.

* Den 16. september skriver folketingsmedlem Lotte Rod (RV) i et Facebook-opslag, at hun er blevet taget på i Radikal Ungdom og i Radikale Venstre.

- Jeg har fjernet hænder fra mine lår, og jeg kan nævne flere eksempler på upassende berøringer, uddyber hun til DR.

* Den 19. september varsler partiets leder, Morten Østergaard, en intern undersøgelse, der skal afdække omfanget af sexisme i partiet.

* Den 5. oktober varsler Østergaard på Facebook, at der er handlet i sagen med Lotte Rod, og at der er taget fat om problemet.

* Han varsler samtidig en ekstern undersøgelse af omfanget og karakteren af sexisme i partiet og understreger, der ikke vil blive sat navn på krænkeren.

* Den 6. oktober fortæller Østergaard, at han har gennemført de samtaler og den påtale, som han mener, er rigtig. Han afviser igen at sætte navn på krænkeren.

* Han afviser samtidig, at der er ham selv. Efterfølgende kontakter han blandt andet Jyllands-Posten for at korrigere sit svar og siger, at han hverken vil svare ja eller nej på spørgsmålet.

* Den 7. oktober mødes folketingsgruppen hos De Radikale til et hemmeligt gruppemøde på Det Kongelige Bibliotek i Den Sorte Diamant, der ender med at strække sig over mere end seks timer.

* Her ender Morten Østergaard med at træde tilbage som formand, da det er ham, der for knap ti år siden lagde en hånd på låret af Lotte Rod.

* Det er dog ikke selve hånden på låret, men Østergaards egen håndtering af sagen, der får ham til at træde tilbage.

* Herefter udnævnes den hidtidige næstformand, Sofie Carsten Nielsen, til politisk leder efter et kampvalg mod Martin Lidegaard.

* Den 9. oktober fortæller Morten Østergaard på Facebook, at han for flere år siden er blevet gjort opmærksom på, at tre kvinder har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed fra ham i festligt lag.

* Den nyudnævnte leder, Sofie Carsten Nielsen, slår efterfølgende fast, at hun ikke har vidst noget om disse sager.

* Den 11. oktober fortæller hun, at der er iværksat en undersøgelse af, hvordan partiet har håndteres sager med krænkende karakter begået af Morten Østergaard.

* Den 12. oktober offentliggøres partiets sekretariat en redegørelse over de tre klager, der er begået i festligt lag i 2015, 2016 og 2017.

* I alle tre sager er der reageret, og sagerne er forelagt Østergaard med en reprimande og en indskærpelse af, at det ikke skulle ske igen.

* Ingen andre i partiledelsen blev orienteret, da klagerne ønskede fortrolighed.

* En ekstern ekspert vurderer i redegørelsen, at en mangel på retningslinjer har svækket håndteringen af sagerne.

Kilder: Jyllands-Posten, DR, Altinget, Ritzau, Radikale Venstre