Minister: Straf ikke elever med coronafravær

Elever på ungdomsuddannelser skal ikke sanktioneres, hvis de bliver hjemme grundet corona, mener minister.

Elever på landets ungdomsuddannelser skal ikke være nervøse for at blive sanktioneret, hvis de bliver hjemme på grund af coronarelateret fravær.

Det har børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) skrevet i et brev til lederne på ungdomsuddannelserne.

Tidligere har Danske Gymnasieelevers Sammenslutning fortalt om elever, som er bange for at blive hjemme i isolation, da de er bange for at få fravær.

Derfor er eleverne mødt op i skole, også selv om de har mistanke om, at de er smittet med coronavirus.

Det har nu fået ministeren til at sende en opfordring til lederne for uddannelserne:

- Vi skal sørge for, at ingen elever, der er smittet eller nær kontakt, møder op på skolerne af frygt for at få fravær eller komme fagligt bagud i undervisningen.

- Derfor vil jeg kraftigt opfordre til, at coronarelateret fravær ikke bliver sanktioneret. Eleverne har brug for, at der kommer ro på, siger Rosenkrantz-Theil i et skriftlig citat.

I Danske Gymnasieelevers Sammenslutning håber forkvinde Alma Tynell, at opfordringen kommer til at flytte noget.

Det kræver dog også, at der bliver kommunikeret klart og tydeligt ud til eleverne, at de ikke sanktioneres, hvis de bliver hjemme på grund af corona, siger hun.

- Det tror jeg, at vi har et kæmpe ansvar for ude lokalt. Både blandt lederne og lærerne.

- Som organisation vil vi selvfølgelig også tage på os at kommunikere ud til vores medlemmer, siger Alma Tynell.

Ikke muligt for alle

Hvis man som gymnasieelev ikke møder fysisk op i skole, noteres vedkommende som fraværende. I yderste konsekvens kan for meget fravær føre til bortvisning.

Ifølge de nuværende reger kan den enkelte lærer vælge at tilbyde fjernundervisning. Her kan elever i isolation eksempelvis koble sig på gennem en videoforbindelse til klasseværelset. Så får eleven ikke fravær.

Det er dog ikke muligt for alle i dag, har Henrik Nevers, formand for Danske Gymnasier og rektor på Roskilde Gymnasium, tidligere sagt til Politiken.

Det er også stadig op til til den enkelte underviser, hvorvidt man vil og kan tilbyde det.

I brevet opfordrer børne- og undervisningsministeren til, at der, i det omfang det er muligt, bliver tilbudt fjernundervisning til fraværende elever.