Massiv mangel på populær pasningsform truer

Der skal i løbet af få år findes langt flere dagplejere, for at det skal være muligt at vælge.

Forældre skal frit kunne vælge det dagtilbud, som de mener, er passende for deres barn. Men det valg kan se ud til at blive svært at opfylde i fremtiden.

Manglen på dagplejere ser nemlig ud til at blive alarmerende stor. Det oplyser FOA på baggrund af en fremskrivning.

- Det er alarmerende mange dagplejere, vi kommer til at mangle, og vi kan ikke lukke øjnene for problemet. Forældre skal ifølge dagtilbudsloven frit kunne vælge det dagtilbud, de mener er det rette for deres barn, og rigtig mange foretrækker dagplejens trygge rammer frem for vuggestuen, siger formand Kim Henriksen, Pædagogisk Sektor i FOA, i en pressemeddelelse.

- Det er alarmerende mange dagplejere, vi kommer til at mangle, og vi kan ikke lukke øjnene for problemet, siger sektorformand Kim Henriksen.
- Det er alarmerende mange dagplejere, vi kommer til at mangle, og vi kan ikke lukke øjnene for problemet, siger sektorformand Kim Henriksen. Foto: Pressefoto, FOA

Ifølge tallene vil der frem mod 2030 være behov for 5.000 nye dagplejere i faget, hvis lige så stor en andel af 0-2-årige skal kunne gå i dagpleje.

Hver fjerdes ønske

FOA's tidligere undersøgelser har vist, at 28 procent af forældre foretrækker dagpleje frem for vuggestue. Men 19 ud af 77 kommuner svarer i en undersøgelse, at forældre ikke kan være sikre på en dagplejeplads, hvis de ønsker det. 

I 2007 var der 18.900 kommunale dagplejere, i fjor var det tal 8.265.

- Kommunerne bliver nødt til at tage affære og sikre, at flere kan se sig som dagplejere. Der kan være brug for større fleksibilitet, siger Kim Henriksen.

Eksempelvis kan stordagplejere, hvor tre voksne kan være sammen om at have op til 10 børn et sted, som ikke er i dagplejernes eget hjem, men i andre velegnede lokaler i et hjemligt miljø, ifølge formanden være en løsning.