Lungekræftpatienter venter for længe på behandling

Kun 60 procent af lungekræftpatienterne bliver opereret rettidigt ud fra anbefalingerne, viser en opgørelse.

Mens lungekræft nu er den mest udbredte kræftform i Danmark, bliver det stadig sværere at undersøge og behandle patienterne inden for den tidsfrist, der anbefales.

Det fremgår af den seneste årsopgørelse med overvågning af kræftområdet fra Sundhedsdatastyrelsen, skriver Berlingske.

Flere end en tredjedel af patienterne må således vente længere end tidsfristen på 44 dage i det såkaldte pakkeforløb, som fagfolk har fastsat for at give dem bedst mulige chancer for at overleve.

På landsplan er det blot 60 procent af lungekræftpatienterne, som bliver opereret rettidigt i forhold til anbefalingerne i pakkeforløbet for lungekræft.

Og det er ikke godt nok, mener formanden for Patientforeningen Lungekræft, Lisbeth Søbæk Hansen.

Lungekræft er den mest udbredte kræftform i Danmark.
Lungekræft er den mest udbredte kræftform i Danmark. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

- Det bør fungere bedre. Men der er desværre også nogle, der går for længe med symptomerne og først kommer ind i systemet, når kræften har udviklet sig så meget, at det ikke kan lade sig gøre at operere, siger hun til Berlingske.

- Lungekræft skal opdages i tide, og derfor bør der ske fremskridt både med hensyn til opsporing og behandling, tilføjer hun.

I opgørelsen fra Sundhedsdatastyrelsen bliver det påpeget, at lungekræft er svær at opdage i et tidligt stadie, og derfor spiller tid en afgørende rolle for chancen for at overleve.

Svært at kende symptomer

Derudover kommer nogle patienter for sent ind i kræftpakkerne. Symptomerne udlægges i stedet som influenza, ondt i ryggen eller lungebetændelse.

I Danske Regioner beklager formanden for sundhedsudvalget, Karin Friis Bach (R), at mange patienter må vente for længe på behandling.

- Det tager vi meget alvorligt. Det har stor betydning, at man kommer hurtigt til, siger hun til Berlingske.

Ifølge Karin Friis Bach skyldes forsinkelserne i vid udstrækning manglen på medarbejdere - sundhedsvæsenets altoverskyggende problem.