Fedtemøg langs kysterne kan få store konsekvenser

Fedtemøg kan have konsekvenser for havets økosystem og give iltsvind, og i år er den slimede og gulbrune alge særligt slem, lyder det fra Dansk Sportsfiskerforbund.

I år har der været særligt gunstige vilkår for såkaldt fedtemøg i de danske farvande. Det har ligget i vandet i store plamager og var særligt slemt i april og maj i år.

Og det kan få store konsekvenser, nu når varmen rammer.

- Vores frygt er, at de store plamager, der ligger på bunden og rådner lige nu, giver iltsvind, forklarer biolog i Dansk Sportsfiskerforbund Kaare Manniche Ebert.

- Et andet problem er, at algerne vokser ovenpå ålegræsset og kvæler det, siger han til TV2 ØSTJYLLAND. 

Kaare Manniche Ebert forudser, at der kommer iltsvind inden for de næste to-tre uger. De rådnende alger bruger også ilt, og når den slipper op, overtager bakterier, som producerer svovlbrinte.

Hører gerne fra personer, der ser fedtemøg

Der findes ikke målinger af iltsvindet kystnært, men i forbindelse med plantning af ålegræs omkring Aarhus har Dansk Sportsfiskerforbund konstateret, at meget af ålegræsset var overvokset af algerne.

- Lige nu optager algerne næringen, så når algerne dør, kommer der nye opblomstringer, når næringen bliver frigivet, siger Kaare Manniche Ebert.

fedtemøg
Foto: Alex Syrik, TV2 Fyn

Derfor hører sportfiskerforbundet også gerne fra personer, som observerer fedtemøget, så man kan få et overblik over, hvor det er.

Ifølge biologen er det meldinger om fedtemøget fra hele landet. Fedtemøg er alger, der eksempelvis vokser på tang.

Det er vinterens og forårets vejr i kombination, som har giver de gode vækstforhold

- Vi ved, at disse fedtemøgsalger trives godt i forårsperioder, hvor der er rigtig godt med næringsstoffer. Det som vi i hvert fald ved fra året her, er, at vinteren var temmelig våd, siger sektionsleder hos Aarhus Universitet Per Andersen til TV SYD og fortsætter:

- Derimod har forårsperioden været solrig og temmelig tør med stille vejr. Algerne har derfor kunnet udnytte lyset samt næringsstofferne, der er blevet lukket ud i havet i forbindelse med denne våde vinterperiode.

Fedtemøget er ikke farligt for mennesker, men det kan komme til at slå meget af livet i havet ihjel - særligt hvis det medfører iltsvindet.