Danske Bank-skandalen: Flere tusinde østjyske retssager kan gå om

Danske Bank har fejlinformeret domstole om blandt andet konkurser og dødsboer. Sager risikerer at gå om.

I op mod 16.000 gældssager om blandt andet konkurser og dødsboer har Danske Bank sendt forkerte gældsoplysninger til samtlige byretter i Danmark.

Sagerne risikerer nu at skulle gå om, fordi de kan være blevet afgjort forkert.

Det skriver TV 2 og Jyllands-Postens erhvervsmedie Finans.

Det er Danske Bank selv, der har gået sagerne igennem. Banken formoder, at op mod 16.000 af sagerne er behæftet med fejl, har den oplyst til Domstolsstyrelsen.

- Efter de foreliggende oplysninger fra Danske Bank er der tale om et potentielt stort antal sager, der skal genoptages ved skifteretterne, skriver Domstolsstyrelsen i en mail til Finans.

Ifølge TV 2 tyder det på, at omkring 800 sager er påvirket ved Retten i Aarhus, men domstolene i Randers og Horsens kan komme til at genbehandle over 600 sager hver. Tallene er dog behæftet med en væsentlig usikkerhed.

Banken er endnu ikke klar over, hvor store beløb der kan være tale om. Men sagerne betyder, at Danske Bank kan have fået for mange penge ud af konkursboerne på bekostning af andre kreditorer, skriver Finans.

Det er altså ikke inkassokunderne, der i sidste ende kan blive kompenseret, men derimod andre kreditorer.

Domstolsstyrelsen oplyser over for Finans, at opgaven med at genbehandle sagerne er så omfattende, at styrelsen har nedsat en arbejdsgruppe.

Den skal undersøge, om de enkelte byretter kan få hjælp til sagsbehandlingen.

Sagerne omfatter konkurser, rekonstruktioner, dødsboer og gældssanering.

Styrelsen er i dialog med banken om, hvor mange sager det præcist drejer sig om, og hvordan de fordeler sig i landet.

- Dybt beklageligt

Danske Bank oplyser i en skriftlig kommentar, at banken forsøger at finde en løsning med Domstolsstyrelsen.

- Det er selvfølgelig dybt beklageligt og noget, vi ser på med alvor. Vores fokus er på at få rettet op på alle fejl i inkassosagen, og derfor har vi rakt ud til Domstolsstyrelsen for at få den nødvendige hjælp til at afklare den bedste proces.

- Det er endnu for tidligt at kunne sige noget mere præcist om eksempelvis beløbsstørrelser eller kreditorer, skriver banken.

Banken skriver videre, at den "gør alt, hvad vi kan, for at rette fejlene og kompensere alle berørte kunder, og i dette tilfælde, berørte kreditorer".

De nye oplysninger kommer, efter at det sidste år kom frem, at Danske Bank havde opkrævet for meget gæld af 17.000 kunder i sager, hvor der var blevet betalt 60 procent eller mere af gældsbeløbet.

De 17.000 inkassosager blev af den grund sat i bero sidste år.