Bævere gnaver sig til stor fremgang i det jyske

Antallet af bævere i Jylland er mangedoblet på 20 år, fortæller forskere fra Aarhus Universitet. Hvis det fortsætter, skal arten måske reguleres.

Antallet er bævere har nået nye højder i Jylland.

Bestanden af bævere i Jylland er mangedoblet, siden de første bævere blev genudsat for 20 år siden i Vestjylland.

Der blev genudsat 18 bævere i 1999, og bestanden er nu vokset til mellem 240 og 270 bævere.

Læs også Kraftig strøm tvinger færge til at sejle tilbage - aflyser flere afgange

Det viser en nyt notat fra Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet.

Bæveren var udbredt herhjemme indtil for 1000 år siden, da den uddøde.

Tre facts om bæveren

  1. Bæveren er Europas største gnaver. En voksen bæver har en kropslængde på mellem 95-135 centimeter.

  2. Bæveren lever udelukkende af planter. Mens bark fra løvtræer oftest er eneste fødekilde i det sene efterår og om vinteren, består føden om foråret og sommeren af skud, knopper, blade og småkviste af løvtræer samt vandplanter og urter.

  3. Bæverne lever altid i tilknytning til ferskvand. De er nataktive, og deres mest aktive periode varer fra omkring solnedgang til tidlig morgen.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

I Danmark og flere andre lande i Europa besluttede man at genudsætte bæveren, fordi den er med til at skabe levesteder for andre dyr og planter.

Der blev også genudsat bævere i Nordsjælland i 2009 til 2011. Her er bestanden vokset fra 23 til cirka 40 bævere.

Læs også Stor bekymring for havmiljøet i bugten – fugle og fisk forsvinder

Men det er i Jylland, at arten har den største fremgang:

- Den estimerede bestandsudvikling i Jylland matcher de hurtigste vækstrater målt for reintroducerede bæverbestande i Centraleuropa, skriver forskerne fra Aarhus Universitet.

De anslår, at bestanden at bæver i Jylland i 2030 vil være dobbelt så stor som nu.

VIDEO: TV2 ØSTJYLLANDs serie 'Vild med Dyr' bliver klogere på bæveren herunder. Indslaget er fra 2015.

Bæveren er fredet, og det er ulovligt at skyde den store gnaver eller på anden måde regulere den.

Men det kan måske ændre sig, hvis bestanden fortsætter med at vokse.

Læs også Hærværk og trusler koster ulveaktivist 40 dage bag tremmer

Miljøstyrelsen forventer nemlig, at bæveren i Jylland opnår såkaldt gunstig bevaringsstatus senest i 2025.

- Når det sker, vil det efter en konkret vurdering være muligt at anvende mere vidtgående forvaltningstiltag i form af flytning eller regulering i Jylland, skriver Miljøstyrelsen på styrelsens hjemmeside.

Med regulering menes normalt aflivning af enkelte individer.

I Aqua i Silkeborg har de bævere boende.

Hos Danmarks Jægerforbund håber man på, at der på sigt kan indføres jagttid på bæver.

- Det faglige grundlag skal være i orden, og forskerne skal vurdere, at bestanden er bæredygtig.

- Men hvis det er tilfældet, er det helt naturligt, at vi taler jagt på bæver, siger Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund.

Læs også Aqua viser Danmarks natur som den kunne se ud

Men hvilken forskel gør det, om dyret aflives af Miljøstyrelsen eller skydes af jægere?

- Regulering er en bureaukratisk løsning, hvorimod jagt er en mere simpel måde at løse opgaven på, samtidig med at jægerne kan få en rekreativ fornøjelse ud af det, siger Claus Lind Christensen.