Ansvarlig for 42 uddannelser: - Nu er det et wake up call

Fundamentet og respekten for de uddannelser, som er kernen i velfærdssamfundet, smuldrer, frygter prorektor.

Til midnat får 60.034 studerende en glædelig nyhed om, at de er kommet ind på en videregående uddannelse.

Men der er skår i glæden, for der er 14 procent færre optagne på velfærdsuddannelserne. Og det vækker bekymring fra flere sider. 

Blandt andet på VIA University College, der uddanner sygeplejersker, lærere, pædagoger og socialrådgivere.

- Først og fremmest kommer vi jo til at mangle arbejdskraft. Det viser analyser allerede. Men jeg synes også, at det er bekymrende, at det ser ud, som om de her uddannelser, der er kerneuddannelser i velfærdssamfundet, relativt set er mindre attraktive for ungdommen, siger Gitte Sommer Harrits.

quote Det kan bekymre mig, at det kan slå revner i det fundament, som vi plejer at betragte som solidt i velfærdssamfundet.

Gitte Sommer Harrits, prorektor, VIA


Hun er som prorektor øverst ansvarlig for alle VIAs 42 videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Respekten smuldrer

På VIA i Aarhus starter i alt 2.824 nye studerende. Men tallene får konsekvenser.

- Det får jo den konsekvens, at vi får svært ved at tiltrække nok til daginstitutioner, til gangene på hospitalerne og til den kommunale omsorg og sygepleje. Jeg tror, at den status og respekt, der skal være, den smuldrer. 

- Det kan bekymre mig, at det kan slå revner i det fundament, som vi plejer at betragte som solidt i velfærdssamfundet, siger Gitte Sommer Harrits.

Via University College

Dermed risikerer vi også at miste den kvalitet, vi er vant til i folkeskoler, daginstitutioner og på sygehuse.

- Det handler jo om vores allesammens liv, ikke kun uddannelserne, siger prorektoren.

Nu er det et wake up call

Dermed er worst case scenario, at vi ser ind i en årrække, hvor det kan være svært at rekruttere nok personer.

- Det er et wake up call. Vi er nødt til at tage nogle flere seriøse tiltag og se lidt mere langsigtet på det, siger hun.

Der skal blandt andet ses på, hvordan man gør uddannelserne mere attraktive ved eksempelvis at se på, hvordan man tilbyder bedre videreuddannelsesmuligheder