Vil stoppe forurening af å

Århus Amt går ind i sagen om olieforureningen af Rævs Å ved Odder.

Genrefoto.

Århus Amt vil sætte en stopper for olieforureningen af Rævs Å ved Odder.

I den seneste måned har Odder Kom- mune ryddet op omkring den tankstation, der er årsag til problemerne, men indtil videre er det ikke lykkedes at stoppe den sivende olie fuldstændig.

Efter en inspektion i sidste uge går Århus Amt nu ind i sagen og giver Odder Kommune en række råd om, hvordan den kan komme forureningen til livs.