Vil genskabe vådområde

En ny forening kæmper for at få genskabt et gammelt vådområde nord for Odder.

Den åbne Miljøforening i Odder holdt tirsdag det første møde i bestræbelserne på at få genskabt et naturområde i ådalen nord for byen.

Foreningen håber af få reetableret Odder Å mellem Odder og Norsminde Fjord.

Derved kan der skabes et vådområde til glæde for dyrelivet og borgerne i området.