Tilbud: Sørg selv for regnvand

Borgere i Hundslund kan spare penge på selv at håndtere deres regnvand

Her ses et eksempel på en regnvandsløsning på Søndrevej i Hundslund.

Rundt omkring i landet planlægger kommunerne at få adskilt regnvand og spildevand, så det fremover afledes i separate rør. Det er en manøvre, som kan blive en bekostelig affære for borgerne.

I Hundslund ved Odder forsøger det lokale selskab Odder Spildevand nu at med en anderledes løsning, som kommer både spildevandsselskabet og borgerne til gode.

I stedet for at etablere separat kloakering, får borgerne nu mulighed for selv at håndtere deres regnvand ved at lade vandet sive ned på deres grund.

Denne løsning har ifølge direktør for Odder Spildevand, Michael Lind-Frandsen, flere fordele. Dels slipper borgerne for kloakering og udgifterne dertil og samtidig kan man minimere risikoen for oversvømmelser ved, at regnvandet ikke bliver ophobet i rør.

- Vi kan spare rigtig mange penge i fremtiden ved at folk selv sørger for deres regnvand. På den måde beholder vi også grundvandsbeholdningen i området, siger Michael Lind-Frandsen til TV 2 | ØSTJYLLAND.

Tilbuddet om nedsivningsløsningen, som kaldes LAR, gælder for 143 husstande i Hundslund. Allerede nu har to-tredjedele af dem takket ja.

Borgerne vil ikke kunne opnå en årlig besparelse ved selv at håndtere regnvandet, men vil til gengæld få tilbagebetalt op til 40 procent af tilslutningsbidraget, hvilket svarer til omkring 22.400 kroner, fortæller direktør i Odder Spildevand, Michael Lind-Frandsen:

- Vi synes, det er en win-win situation. Det koster folk mange penge at skulle separere regn- og spildevand. På den her måde får de et beløb i hånden, som de så kan bruge til at gøre det.

Hvis LAR-projektet bliver en succes, vil Odder Spildevand undersøge muligheden for at udbrede det til flere landsbyer, hvor der er krav om separat kloakering.