Projekt er ikke lukket, mener Kattegatkomitéen

Mens nogle mener, at Kattegat-forbindelsen er sat i bero, er Kattegatkomitéen af den modsatte opfattelse.

Kattegatkomitéen har ikke mistet troen på en bro, selvom resultatet af forundersøgelsen ikke gav grønt lys.

Tværtimod, fortæller formanden Michael Svane.

- Nogle mener, at beslutningen i dag er at sætte broen i bero, men det er ikke min opfattelse. Jeg opfatter det i stedet som et skridt op af stigen, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Faktisk var udmeldingen netop, hvad han forventede ville ske.

- Jeg synes ikke, man skal begynde at sætte spaden i jorden, hvis der er brug for yderligere analyser. Så vi er godt tilfredse med, at man afsætter flere penge til det, siger formanden for komitéen, der er en sammenslutning af politikere og interesser i det private erhvervsliv, organisationer og vidensinstitutioner, der arbejder for forbindelsen. 

Noget anderledes ser de dog på nyheden hos foreningen Kattegatforbindelse - nej tak.

- Pressemeddelelsen gør ikke, at vi har armene oppe over hovedet på nogen måde, for der er en kattelem i det, Trine Bramsen udtaler. Den er ikke lagt i graven, og det er det, vi arbejder for, at den skal, siger Anna Dyrvig, talsmand for foreningen.

Ingen gang på jord

For arbejdet med broen vil godt nok ikke blive sat i gang nu, men ifølge ministeren er der politisk opbakning til en "videre drøftelse af igangsættelse af yderligere undersøgelser af klima- og miljøkonsekvenser".

- Jeg synes, det er den rigtige udmelding. Tingene skal undersøges til bunds i stedet for at presse en beslutning igennem, der ikke har tilstrækkelig politisk opbakning, siger Michael Svane.

Ifølge Anna Dyrvig er det dog et forældet projekt, der ikke har gang på jord.

- Det er fra en tid, der ikke matcher i dag og slet ikke fremtidens behov, siger hun.

- Mine bekymringer går også på, at det er et projekt, der har en kæmpe klimabelastning. Det står til at udlede 3, 6 millioner ton CO2 alene i anlægsfasen - og det er vel at mærke CO2, der aldrig bliver hentet hjem igen. For de biler, der kommer til at køre på broen, hvis den bliver vedtaget, er biler, der ikke kører på fossile brændstoffer.

Bro anbefales at ligge ved østjysk landsby

Tilbage i 2018 blev den tidligere VLAK-regering og Dansk Folkeparti enige om at udmønte 60 millioner kroner til at gennemføre forundersøgelsen af en fast Kattegat-forbindelse.

Ifølge projektets hjemmeside, Kattegat.dk, estimeres en vejforbindelse at koste 60 milliarder kroner, mens en kombineret vej- og jernbaneforbindelse ville koste 110 milliarder kroner.

Tidligere på året anbefalede man på baggrund af den seneste undersøgelse, at forbindelsen skal gå nord for Hou ved Dyngby og over den sydlige ende af Samsø. Det har resulteret i flere protester og bekymringer hos de lokale.

- Det påvirker mig, at der er en masse mennesker, der bor fredeligt, der vil blive udsat for støj og lys, og det vil betyde mere mikroplast i havet. Vi lever i en verden, hvor denne her bro på ingen måde passer ind, siger Anna Dyrvig.