Omdiskuteret bro-projekt er sat i bero

Forundersøgelse, der blev påbegyndt af den daværende VLAK-regeringen giver ikke anledning til at fortsætte.

Planerne om en fast Kattegat-forbindelse bliver umiddelbart ikke til noget, men der er dog en kattelem.

Sådan må en pressemeddelelse fra Transportministeriet om projektet tolkes

- Forundersøgelsen af Kattegat giver ikke grundlag for at igangsætte projektet. Således vil der ikke blive iværksat konkrete anlægsaktiviteter, siger transportminister Trine Bramsen (S) i pressemeddelelsen.

- Der er politisk opbakning til videre drøftelse af igangsættelse af yderligere undersøgelser af klima- og miljøkonsekvenser, tilføjer Bramsen.

Meldingen fra S-regeringen kommer altså efter færdiggørelsen af en forundersøgelse til en fast forbindelse over Kattegat. Den skulle have været færdig inden udgangen af 2021, men blev udskudt til foråret 2022.

Det var tilbage i 2018, at den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti blev enige om at udmønte 60 millioner kroner til at gennemføre forundersøgelsen, der er udført af Vejdirektoratet - det offentlige selskab Sund & Bælt og Trafikstyrelsen.

Forundersøgelsen kiggede både på muligheden for en ren vejforbindelse og en vej- og jernbaneforbindelse.

Oplægget til forbindelsen var, at den skal være brugerfinansieret. Altså at den skulle betale investeringen og vedligeholdelsen ind via broafgift.

Ifølge Kattegat.dk, som er projektets hjemmeside, estimeres en vejforbindelse at koste 62 milliarder kroner. En kombineret vej- og jernbaneforbindelse ville koste 136 milliarder kroner.

Efter forundersøgelsen var næste skridt en VVM-undersøgelse med fokus på miljøpåvirkningen. Og den bliver altså ikke til noget efter onsdagens melding. Men der kan altså komme flere undersøgelser af projektet, som ministeren understreger.

De politiske drøftelser af eventuelle yderligere undersøgelser af klima- og miljøkonsekvenser har ifølge ministeriet dog ikke noget med en VVM-undersøgelse at gøre.