Kritik af brev fra kommunen

Lodsejere beskylder Odder Kommune for at tilsidesætte sin informationspligt til borgerne.

Genrefoto.

Ligesom næsten 400 andre lodsejere i kommunen har Per Lauridsen modtaget et brev fra kommunens tekniske afdeling. Og lige som flere af dem, er han blevet godt og grundigt forvirret og nervøs over brevets indhold.

Budskabet i brevet er, at beboerne i oplandet til Rævs Å skal forbedre deres egen rensning af spildevand eller tilmeldes den kommunale kloakordning.

Ifølge Horsens Folkeblad har flere lodsejere har forstået brevet sådan, at de kun havde en god måned til at forbedre forholdene. Men modtagerne har tilsyneladende misforstået brevet.